Dezinfekcijsko sredstvo za roke gel Cosmos 1000 ml

15,74 Z DDV

Dezinfekcijsko sredstvo Cosmos v gelu za roke 1000 ml je alkoholno sredstvo.
Zaradi vsebnosti vlažilnih in negovalnih sredstev, pri pogosti uporabi kože ne izsuši.
Namenjen higienski dezinfekciji rok.
Potrjen s strani strokovnjakov!
Za senzorski podajalnik Cosmos.
Produkt je registriran Biocid (PT1).
Standardi:
EN 1500
EN 13727
EN 13624
EN 14348
EN 14476

Je na zalogi

Dezinfekcijsko sredstvo za roke gel Cosmos 1000 ml

Dezinfekcijski gel za roke (PT1), za splošne in profesionalne uporabnike

Vsebuje (AKTIVNA SNOV) : 45 g propan-1-ol-a in 30 g etanola na 100 g.

Lastnosti:

JM SKINDISINFECT GEL+ je alkoholno v gelu dezinfekcijsko sredstvo z negovalnimi sestavinami za roke, pripravljeno za uporabo (PT1). Zaradi vsebnosti vlžilnih in negovalnih sredstev, kljub pogosti uporabi, kože ne izsuši. Namenjen higienski dezinfekciji rok.

Učinkovit proti bakterijam, mikrobakterijam (tuberkolozi), glivicam, virusom z ovojnico covid 19, virusom infuence, HBV, HCV, HIV, rota virusom, adenovirusom in norovirusom.
Mikrobiološka učinkovitost – kontaktni čas do 60 sec

Navodilo za uporabo:

higienska dezinfekcija rok: proizvod vtirajte v roke 60 sekund, poskrbite, da so roke ves čas delovanja omočene s proizvodom.
Stik s kožo: na splošno proizvod ne draži kože.
Skladiščenje: hranite na temnem in hladnem mestu. Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil. Hranite nedosegljivo otrokom in hišnim ljubljenčkom.

Rok uporabe:

2 leti od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju. Po odprtju je rok uporabe 1 leto.
Odstranjevanje: Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, oddati pooblaščenemu zbiralcu in odstranjevalcu odpadkov.

Oznaka nevarnosti: Nevarno!

Previdnostini ukrepi: Vsebuje propan-1-ol lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti vdihavanje hlapov / razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz.
Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate. Nadaljujte z ispiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / ZDRAVNIKA
Vprimeru zaužitja: NE POVZROČAJTE BRUHANJA! Usta izperite in pijte veliko vode.
Takoj poiščite zdravniško pomoč.
Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno.

Poreklo EU

 

 

 

 

 

Dodatne informacije

Namen

Naziv
E-pošta
Telefon
Poizvedba