Super koncentrat čistila za vsakodnevno čiščenje tal Pavidor S 1L

10,26 Z DDV

Nevtralno super koncentrirano čistilo namenjeno lastni pripravi učinkovitega čistilnega pripravka za vsakodnevno čiščenje vseh vrst tal.  Ohranja naravni sijaj površin in po sušenju ne pušča lis. Prostor odišavi s prijetnim in dolgotrajnim vonjem po svežem zelenju in muškatu. Izpiranje ni potrebno.

  • pH: 7,5
  • Uporablja se za vsakodnevno čiščenje tal in ostalih vodoobstojnih površin.
  • Ne zahteva izpiranja in ne pušča sledi.
  • Čistilo je primerno tudi za uporabo s čistilnim strojem.
  • Dozirna glava plastenke za enostavnješe in bolj ekonomično pripravo čistilnega pripravka.
  • Pakiranje: 5 Kg

Je na zalogi

Super koncentrat čistila za vsakodnevno čiščenje tal Pavidor S

Super koncentrat čistila za vsakodnevno čiščenje tal Pavidor S je nevtralno čistilo za dnevno čiščenje tal vseh vrst. Ohranja naravni sijaj površin in po sušenju ne pušča lis. Prostor odišavi s prijetnim in dolgotrajnim vonjem po svežem zelenju in muškatu. Izpiranje ni potrebno.

PODROČJE UPORABE

Primerno za uporabo na vseh vodoodpornih tleh. Posebej primerno za sijoče površine. Čistilo je primerno tudi za uporabo na premazanih tleh.

UPORABA

Običajno čiščenje s klasično mokro metodo čiščenja tal: 25 ml (1 odmerek) v 10 l vode.
Intenzivno čiščenje s klasično mokro metodo čiščenja tal: 50 ml (2 odmerka) v 10 l vode.

PORABA/m2

Običajno čiščenje: 0,3 ml • Intenzivno čiščenje: 0,6 ml

KEMIJSKA SESTAVA (Uredba ES 648/2004)
Manj kot 5 % fosfonatov, anionskih površinsko aktivnih snovi, neionskih površinsko aktivnih
snovi. Druge snovi: barvila, dišave, benzil salicilat, citronelol, kumarin, eugenol, heksil cinamaldehide, linalol, Konservansi (mešanica na osnovi (5-klorov-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2- metil-2H-izotiazol-3-on).

Vrednost Ph: pribl. 7.5

OPOZORILA: NEVARNO
H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208 Vsebuje: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE – Miscela di: 5-CLORO-2-METIL-2H- ISOTIAZOL-3-ONE (ES N.247-500-7); 2-METIL-2H- ISOTIAZOL-3-ONE(ES N.220-239-6)(3:1) Lahko povzroči alergijski odziv. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P280 Nositi obvezno zaščito oči/obraza. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. Vsebuje: OXIRANE, 2- METHYL-,POLYMER WITH OXIRANE, MONO (2-PROPYLHEPTYL) ETHER; NATRIJ 2-ETESIL SULFAT.

UFI: 1P00-0021-9009-Y0CT

Tehnični list je na voljo s pritiskom na naslednjo povezavo https://drive.google.com/file/d/1_m6VYNo_2U8xpA3FlKUZRTDCKNI9J7H3/view?usp=sharing (Povezava vodi na spletno stran Google Drive)

Ostali super koncentrati…

Ostalo ponudbo superkoncentratov si oglejte s pritiskom na naslednjo povezavo https://sanitel.si/kategorija/koncentrati-cistil/

Naziv
E-pošta
Telefon
Poizvedba