Čistilo za kopalnico SQUIG 750 ml

4,76 Z DDV

Čistilo za odstranjevanje vodnega kamna.

  • pH: 1

NAMEN: Odstranjuje vodni kamen, rjo in hkrati razmaščuje. Priporočljivo za čiščenje stranišč, kopalniške armature, ploščic in in ostalih površin odpornih na kisline.
Čistilo se peni, kar pripomore čiščenju vertikalnih površin. Prijetno odišavi.
SQUIG

Je na zalogi

Čistila za vodni kamen – Čistilo za kopalnico SQUIG 750 ml

Čistilo za kopalnico SQUIG 750 ml z učinkovino aktivne pene za učinkovito odstranjevanje oblog vodnega kamna.

Lastnosti:

Čistilo za odstranjevanje oblog vodnega kamna v obliki pene na osnovi kislin in ostalih površinsko aktivnih snovi. Učinkovito odstranjuje obloge vodnega kamna, rje in maščobnih madežev. Čistilo je primerno za odstranjevanje oblog v WC-ju, sanitarnih prostorih, na stenskih keramičnih ploščicah in na vseh drugih površinah, ki so odporne na kisline. Formula v obliki pene je primerna za čiščenje navpičnih površin. Površino prijetno odišavi.

KEMIČNA SESTAVA (Uredba ES št. 648/2004)

Manj od 5% ne jonski tenzioaktivi. Druge komponente: barvila, parfumi.

Vrednost pH v koncentratu: pribl. 1

Področje uporabe:

Primerno za površine in predmete, ki so odporne/i na kisla sredstva in vodo v sanitarnih prostorih, slačilnicah in kopalnicah, kot so na primer stenske keramične ploščice v kopalnicah ali straniščih, umivalniki, pipe, kopalne kadi itd. Zaščitite sosednje površine in predmete, ki so občutljive na kisline.

Uporaba:

Pred prvo uporabo preverite obstojnost materiala na majhnem in manj vidnem delu.
Ročno čiščenje: Na umivalnike, stenske ploščice, tuš, kopalne kadi itd. razpršite nerazredčeno čistilo in površino očistite z mokro krpo ali gobo in na koncu sperite z vodo.

Poraba/m²: Redno ročno čiščenje: 5 ml

OPOZORILA: NEVARNO

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito sperite z vodo. P280 Nositi obvezne zaščitne rokavice/zaščitno obleko inzaščito oči/obraza. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.Kožo izprati z vodo [s prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Vsebuje: FOSFORNA KISLINA; AMINES,N-TALLOW ALKYLTRIMETHYLENEDI-, ETHOXYLATED.

Čistilo za kopalnico SQUIG je primerno za profesionalno uporabo. Ostala čistila za kopalnico si oglejte na naslednji povezavi: https://sanitel.si/kategorija/cistila-in-sredstva-za-razkuzevanje/cistila-za-kopalnico-in-wc/

Dodatne informacije

Specifičen namen čistila

Naziv
E-pošta
Telefon
Poizvedba