Ekološko čistilo za WC školjko CAREX WC 1L

6,83 Z DDV

Ekološko čistilo za WC školjko CAREX WC je ekološko acidno čistilo za profesionalno uporabo. Primerno je za vsakodnevno vzdrževanje sanitarij. Viskoznost čistila omogoča, da je stik s površinam daljši, kar izboljša učinek čiščenja tudi na vertikalnih površinah. Učinkovitost je preizkušena. Ima svež, balzamičen vonj. ECOLABEL certifikat.

  • Izdelek na osnovi organskih kislin z visoko učinkovitostjo odstranjevanja vodnega kamna.
  • Z zmanjšano vsebnostjo nevarnih snovi.
  • Omogoča hitro in učinkovito čiščenje WC školjk in pisoarjev.
  • Prijetno odišavljeno.
  • pH: 2.5

Ekološko čistilo za WC

Je na zalogi

Ekološka čistila – Ekološko čistilo za WC školjko CAREX WC 1L

Lastnosti:

Ekološko čistilo za WC školjko CAREX WC 1L, je acidno čistilo za vsakodnevno vzdrževanje sanitarij. Izdelek na osnovi organskih kislin z visoko učinkovitostjo odstranjevanja vodnega kamna, zmanjšano vsebnostjo nevarnih snovi in manjšim vplivom na okolje. Omogoča hitro in učinkovito čiščenje WC školjk in pisoarjev. Viskoznost čistila omogoča, da je stik s površinam daljši, kar izboljša učinek čiščenja tudi na vertikalnih površinah. Učinkovitost je preizkušena. Ima svež, balzamičen vonj.

Uporaba:

Uporabljajte samo za čiščenje stranišč in pisoarjev iz keramike, porcelana in nerjavečega jekla. Ne uporabljajte na predmetih, občutljivih na kislino.

Navodila:

Prilagojena oblika plastenke zagotavlja učinkovito in enakomerno nanašanje izdelka na vse površine stranišča. Izdelek enakomerno nanesite pod robove in stranice straniščne školjke in pustite delovati. Pri izpiranju, uporabite straniščno ščetko, da sredstvo razporedite in dodatno zdrgnete.

ECOLABEL Certifikat in zeleno naročanje…

To je certifikat, za ozaveščanje potrošnikov o proizvajalčevem upoštevanju določenih smercnic, ki opredelujejo proces izdelave tega izdelka, kot okolju prijaznejši in proizvajalčevem delovanju na zmanjšanju vpliva na okolje. Izdelek je primeren za zeleno naročanje.

Kemijska sestava (v skladu z 648/2004/EC):

Anionske površinsko aktivne snovi <5%. Dišava.

Opozorilna beseda: NEVARNOST

H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P264 Po rokovanju temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in je to enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem. Vsebuje: mlečno kislino, natrijev laureth sulfat / alkohole C12-14, etoksilirane, sulfate, natrijeve soli.

UFI: KD10-10K6-R007-8R1A

Tehnični list: Ogled ali prenos tehničnega lista je na voljo s pritiskom na naslednjo povezavo https://drive.google.com/file/d/1NCW7SQ4CaNOSOEenBUTKOLk5-XLtiMJg/view?usp=sharing (povezava vodi na stran Google Drive)

Ekološko čistilo za WC školjko CAREX WC 1L je namenjeno profesionalni uporabi. Pred uporabo preberite navodila in upoštevajte vsa varnostna priporočila.

Naziv
E-pošta
Telefon
Poizvedba