Super koncentrat čistila Colonia S za vzdrževanje 1L

10,68 Z DDV

Colonia S je super koncentrirano čistilo za vsakodnevno čiščenje vseh vrst tal in ostalih vodoobstojnih površin. Namenjen je lastni pripravi učinkovitega pripravka za čiščenje. Po končanem čiščenju obstane dolgotrajen prijeten vonj. Splakovanje ni potrebno, po sušenju ne pušča lisnih ostankov. Sredstvo se manj peni in je primerno tudi za uporabo s čistilnim strojem za tla.

  • pH: 8
  • Za vsakodnevno čiščenje vseh vodoobstojnih površin.
  • Čistilo je primerno tudi za uporabo s čistilnim strojem.
  • Dozirna glava plastenke za enostavnješe in bolj ekonomično pripravo čistilnega pripravka.
  • Pakiranje: 1 x 1 L

Je na zalogi

Super koncentrat čistila Colonia S za vzdrževanje 1 L

Super koncentrat čistila Colonia S, je visoko koncentrirano čistilo za dnevno nego vseh vrst tal in pralnih površin. Po čiščenju pusti dolgotrajen prijeten vonj. Splakovanje ni potrebno, po sušenju ne pušča ostankov in lis. Sredstvo se manj peni in je primerno za uporabo s čistilnim strojem za tla.

KEMIJSKA SESTAVA (Uredba ES 648/2004)

Manj kot 5 % fosfonatov, anionskih površinsko aktivnih snovi in neionskih površinsko aktivnih snovi. Druge snovi: barvila, dišave, benzil salicilat, geraniol, heksil cinamaldehid, limonen, linalol, konzervansi (metilkloroizotiazolinon, metilizotiazolinon).
Vrednost pH: pribl. 8

PODROČJE UPORABE

Primerno za uporabo na vseh vodoobstojnih površinah. Še posebej na vseh sijočih površinah kot tudi na povoščenih oz. premazanih površinah.

UPORABA

Vsakodnevno čiščenje površin s klasično mokro metodo čiščenja: 25 ml (1 odmerek) v 10 l vode.
Vsakodnevno mokro čiščenje s krpo za čiščenje: 25 ml (1 odmerek) v 10 l vode.
Intenzivno mokro čiščenje tal in površin s krpo za čiščenje: 50 ml (2 odmerka) v 10 l vode.

PORABA/m2

Vsakodnevno čiščenje površin s klasično mokro metodo čiščenja: 0,1 ml • Vsakodnevno mokro čiščenje tal s klasično mokro metodo čiščenja : 0,3 ml • Intenzivno čiščenje: 0,6 ml

OPOZORILA: NEVARNO
H318 Povzroča hude poškodbe oči. EUH208 Vsebuje: METILKLOROIZOTIAZOLINON, METILIZOTIAZOLINON Mešanica: 5-KLORO-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE (ES N.247-500-7); 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONE (ES N.220-239-6) (3: 1), 4- terc-butilcikloheksil acetat Lahko povzroči alergijski odziv. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P280 Nositi obvezno zaščito oči/obraza. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Vsebuje: OXIRANE, 2- METHYL-,POLYMER WITH OXIRANE, MONO (2-PROPYLHEPTYL) ETHER; NATRIJ 2-ETESIL SULFAT.

UFI: TE00-F0YU-C00S-YYMM

Tehnični list je na voljo s pritiskom na naslednjo povezavo https://drive.google.com/file/d/1vsX-LQmrt6ttvAzbbuKlyk4WWeM4O9M2/view?usp=sharing (Povezava vodi na spletno stran Google Drive)

Ostali super koncentrati…

Ostalo ponudbo super koncentratov si oglejte s pritiskom na naslednjo povezavo https://sanitel.si/kategorija/koncentrati-cistil/

Naziv
E-pošta
Telefon
Poizvedba